اخبار

برگزاری کلاسهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی مخصوص اساتید  هیات علمی و کارکنان

برگزاری کلاسهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی مخصوص اساتید هیات علمی و کارکنان

کلاسهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی مخصوص اساتید هیات علمی و کارکنان دانشگاه با همکاری دانشکده ادبیات برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند به دفتر نهاد رهبری واحد خواهران مراجعه نمایند.

ادامه مطلب